How to say [ good morning ] in Dutch Language ( Frankish and Germanic )

 How to say [ good morning ] in Dutch Language ( Frankish and Germanic )


Peoples are searching for How to say [ good morning ] in Dutch Language ( Frankish and Germanic ) Dutch Language is a West Germanic language. according to report  25 million native speakers in Dutch language globally Dutch is spoken in the Netherlands, Belgium and Suriname.

Dutch is also an official language of Aruba, Curaçao and St Maarten. The native official name for Dutch is Nederlands.The word Dutch comes from a Proto-Germanic word meaning “of the people.” It shares a root with the German word Deutsch, which has led to some confusing names.

Dutch is spoken not only in the Netherlands, but it is also the official language of Flanders, the neighbouring northern provinces of Belgium. Worldwide, Dutch is a national language in Suriname, Aruba and the Dutch Antilles.

Around the year 500 A.D., the Germanic dialects gave rise to separate languages, including Old Dutch. So Dutch is about 1500 years old.


Mensen zijn op zoek naar Hoe zeg je [ goedemorgen ] in de Nederlandse taal ( Frankisch en Germaans ) De Nederlandse taal is een West-Germaanse taal. volgens rapport 25 miljoen moedertaalsprekers in de Nederlandse taal wereldwijd wordt Nederlands gesproken in Nederland, België en Suriname.

Nederlands is ook een officiële taal van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De oorspronkelijke officiële naam voor het Nederlands is Nederlands. Het woord Nederlands komt van een Proto-Germaans woord dat 'van het volk' betekent. Het deelt een wortel met het Duitse woord Deutsch, wat heeft geleid tot een aantal verwarrende namen.

Nederlands wordt niet alleen in Nederland gesproken, maar het is ook de officiële taal van Vlaanderen, de aangrenzende noordelijke provincies van België. Nederlands is wereldwijd een nationale taal in Suriname, Aruba en de Nederlandse Antillen.

Rond het jaar 500 na Christus ontstonden uit de Germaanse dialecten aparte talen, waaronder het Oudnederlands. Het Nederlands is dus ongeveer 1500 jaar oud.


Good = Mooi zo

Morning = Ochtend

Good Morning = GoedemorgenFAQ about good morning in Dutch Language 

Q. How to say good morning in Dutch language ?


Goedemorgen


Q. How to say good morning in Frankish and Germanic language ?


GoedemorgenQ. How many native speakers in Dutch language ?


- 25 millions native speakers in Dutch language Q. Who invented Dutch language ?The Dutch language derives from Low Franconian, the speech of the Western Franks, which was restructured through contact with speakers of North Sea Germanic in the historical regions of Flanders and Holland about 700 CE.Q. Where does Dutch originated from ?


Dutch originated from the old Frankish dialects of the Indo-European language tree as one of the Germanic languages.Veelgestelde vragen over goedemorgen in de Nederlandse taal


 
V. Hoe zeg je goedemorgen in de Nederlandse taal?

- Goedemorgen


V. Hoe zeg je goedemorgen in Frankische en Germaanse taal?

- GoedemorgenV. Hoeveel moedertaalsprekers in de Nederlandse taal?


- 25 miljoen moedertaalsprekers in de Nederlandse taalV. Wie heeft de Nederlandse taal uitgevonden?


- De Nederlandse taal is afgeleid van het Nederfrankisch, de toespraak van de Westerse Franken, die omstreeks 700 CE werd geherstructureerd door contact met sprekers van het Noordzee-Germaans in de historische streken van Vlaanderen en Nederland.V. Waar komt het Nederlands vandaan?

- Nederlands is ontstaan uit de oude Frankische dialecten van de Indo-Europese taalboom als een van de Germaanse talen.


Post a Comment

Previous Post Next Post