How to say [ good morning ] in Estonian Language ( Estonia and Finnic )

 How to say [ good morning ] in Estonian Language ( Estonia and Finnic )


Peoples are searching for How to say [ good morning ] in Estonian Language ( Estonia and Finnic ) Estonian Language is a Finnic language, written in the Latin script. according to report 2 million native speakers in Estonian language globally.

It is the official language of Estonia and one of the official languages of the European Union.Estonian belongs to the Finnic branch of the Uralic language.

In 1525 the first book published in the Estonian language was printed. It is thought that Estonian originated during the 13th century.


Rahvad otsivad Kuidas öelda [ tere hommikust ] eesti keeles ( eesti ja soome ) Eesti keel on soome keel, mis on kirjutatud ladina kirjas. aruande kohaselt on maailmas 2 miljonit eesti keelt emakeelena kõnelevat inimest.

See on Eesti riigikeel ja üks Euroopa Liidu ametlikest keeltest. Eesti keel kuulub uurali keele soome harusse.

1525. aastal trükiti esimene eestikeelne raamat. Arvatakse, et eesti keel tekkis 13. sajandil.


Good = Hea

Morning = Hommik

Good Morning = Tere hommikust


Good Morning Image In Estonian Language
Good Morning Image In Estonian Language
 

FAQ about good morning in Estonian Language Q. How to say good morning in Estonian language ?


Tere hommikust


Q. How to say good morning in Estonia and Finnic language ?


Tere hommikust


Q. How many native speakers in Estonian language ?


- 2 million native speakers in Estonian language in globally wide.Q. Who created Estonian language ?


Anton thor Helle was created in the 19th century during the Estophile Enlightenment Period (1750 - 1840)Q. What is the origin of Estonian language ?


Estonian belongs to the Finnic branch of the Uralic language family. The Finnic languages also include Finnish and a few minority languages spoken around the Baltic Sea and in northwestern Russia.KKK tere hommikust eesti keeles


K. Kuidas öelda eesti keeles tere hommikust?

- Tere hommikust


K. Kuidas öelda tere hommikust eesti keeles ja soome keeles?

- Tere hommikust


K. Kui palju on eesti keele emakeelena kõnelejaid?

- 2 miljonit eesti keelt emakeelena kõnelevat inimest kogu maailmas.


K. Kes lõi eesti keele?

- Anton thor Helle loodi 19. sajandil estofiilide valgustusperioodil (1750–1840)


K. Mis on eesti keele päritolu?

- Eesti keel kuulub uurali keeleperekonna soome harusse. Soome keelte hulka kuuluvad ka soome keel ja mõned vähemuskeeled, mida räägitakse Läänemere ümbruses ja Loode-Venemaal.

How to Say Good Morning In Different Language

Post a Comment

Previous Post Next Post