How to say [ good morning ] in Chichewa Language ( Chewa and Bantu Language )

 How to say [ good morning ] in Chichewa Language ( Chewa and Bantu Language )


Peoples are searching for How to say [ good morning ] in Chichewa Language ( Chewa and Bantu Language ) Chichewa Language is a Bantu language. According to report 12 millions native speakers in Chichewa language.

It is an official national language along with English, and also in Zambia, Mozambique, where the language is known as Chinyanja, and Zimbabwe. Between 7 and 8 million people speak Chichewa.


Chichewa, Bantu-speaking people living in the extreme eastern zone of Zambia, northwestern Zimbabwe, Malawi, and Mozambique. They share many cultural features with their Bemba kinsmen to the west. Their language, Chewa, is also called Chichewa, Nyanja, or Chinyanja and is important in Malawi. 

Chichewa or Chinyanja is a language of the Bantu family of languages that is widely spoken in parts of East, Central and Southern Africa. It is the most widely-spoken language in Malawi where, from 1968 until the mid-1990s, it was the national language.


Anthu akusakasaka Momwe munganenere [ m'mawa wabwino ] m'Chichewa (Chewa and Bantu Language)
Chiyankhulo cha Chichewa ndi chilankhulo cha Bantu.
Malinga ndi lipoti 12 miliyoni olankhula chinenero Chichewa.


Ndi chilankhulo cha dziko lonse pamodzi ndi Chingerezi, komanso ku Zambia, Mozambique, kumene chinenerochi chimadziwika kuti Chinyanja, ndi Zimbabwe. Anthu pakati pa 7 ndi 8 miliyoni amalankhula Chichewa.


Chichewa, anthu olankhula Chibantu okhala m’chigawo chakum’maŵa kwa Zambia, kumpoto chakumadzulo kwa Zimbabwe, Malawi, ndi Mozambique. Amagawana zikhalidwe zambiri ndi abale awo a Bemba kumadzulo. Chiyankhulo chawo, Chewa, chimatchedwanso Chichewa, Nyanja, kapena Chinyanja ndipo n’chofunika ku Malawi.


Chichewa kapena Chinyanja ndi chilankhulo cha zilankhulo za Chibantu chomwe chimalankhulidwa kwambiri kumadera akummawa, pakati ndi kumwera kwa Africa. Chilankhulo cholankhulidwa kwambiri m’Malawi muno, kuyambira m’chaka cha 1968 mpaka chapakati pa zaka za m’ma 1990, chinali chinenero cha dziko lonse.Good = Zabwino

Morning = M'mawa

Good Morning = M'mawa wabwino


Good Morning Image In Chichewa Language
Good Morning Image In Chichewa LanguageFAQ about good morning in Chichewa Language 


Q. How to say good morning in Chichewa language ?

- M'mawa wabwino


Q. How to say good morning in Chewa and Bantu Language ?


- M'mawa wabwino


Q. How many native speakers in Chichewa language ?

- 12 millions native speakers in Chichewa language globally wide. 


Q. Who invented Chichewa language ?

- Chichewa is a Bantu language spoken principally in the area of Africa lying in the Great Rift Valley. It is found in Malawi, where, since 1968, it has served as the national language; in Mozambique, Zambia, and Zimbabwe.


Q. What is the origin of Chichewa language ?

- The origin of Chichewa or Chinyanja is a language of the Bantu family of languages that is widely spoken in parts of East, Central and Southern Africa. It is the most widely-spoken language in Malawi where, from 1968 until the mid-1990s, it was the national language.Mafunso okhudza mmawa wabwino m'Chichewa


Q. Momwe munganenere bwino m'chinenero cha Chichewa?

- M'mawa wabwino


Q. Kodi munganene bwanji m'mawa mu Chewa ndi Chiyankhulo cha Bantu?


- M'mawa wabwino


Q. Ndi angati amalankhula chilankhulo cha Chichewa?

- Olankhula chilankhulo cha Chichewa 12 miliyoni padziko lonse lapansi.


Q. Ndani adayambitsa chilankhulo cha Chichewa?


- Chichewa ndi chilankhulo cha Chibantu chomwe chimalankhulidwa makamaka ku Africa kuno ku chigwa cha Great Rift Valley. Chimapezeka ku Malawi, kumene, kuyambira 1968, chatumikira monga chinenero cha dziko; Mozambique, Zambia, Zimbabwe.


Q. Kodi chilankhulo cha Chichewa chinachokera kuti?


- Chiyambi cha Chichewa kapena Chinyanja ndi chilankhulo cha zilankhulo za mtundu wa Bantu zomwe zimalankhulidwa kwambiri kumadera akummawa, pakati ndi kumwera kwa Africa. Chilankhulo cholankhulidwa kwambiri m’Malawi muno, kuyambira m’chaka cha 1968 mpaka chapakati pa zaka za m’ma 1990, chinali chinenero cha dziko lonse.

How to Say Good Morning In Different Language

Post a Comment

Previous Post Next Post