టెక్నాలజీలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏమిటి?

టెక్నాలజీలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏమిటి?

ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) అనేది కంప్యూటర్ సైన్స్ యొక్క ఒక ప్రాంతం, ఇది మానవుల వలె పనిచేసే మరియు ప్రతిస్పందించే తెలివైన యంత్రాల సృష్టిని నొక్కి చెబుతుంది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉన్న కంప్యూటర్లు వీటి కోసం రూపొందించబడ్డాయి: స్పీచ్ రికగ్నిషన్. నేర్చుకోవడం. ప్రణాళిక.

Post a Comment