సైబర్ భద్రత అంటే ఏమిటి? నిర్వచనం:

సైబర్ భద్రత అంటే ఏమిటి?

నిర్వచనం: సైబర్ భద్రత లేదా సమాచార సాంకేతిక భద్రత అంటే కంప్యూటర్లు, నెట్‌వర్క్‌లు, ప్రోగ్రామ్‌లు మరియు డేటాను అనధికార ప్రాప్యత లేదా దోపిడీకి ఉద్దేశించిన దాడుల నుండి రక్షించే పద్ధతులు. ... నెట్‌వర్క్ భద్రత నెట్‌వర్క్ యొక్క వినియోగం, విశ్వసనీయత, సమగ్రత మరియు భద్రతను రక్షించే కార్యకలాపాలను కలిగి ఉంటుంది.

Post a Comment