కంప్యూటర్ షార్ట్ డెఫినిషన్ అంటే ఏమిటి?

కంప్యూటర్ షార్ట్ డెఫినిషన్ అంటే ఏమిటి?


కంప్యూటర్ అనేది సాఫ్ట్‌వేర్ లేదా హార్డ్‌వేర్ ప్రోగ్రామ్ అందించిన సూచనల ఆధారంగా ప్రక్రియలు, లెక్కలు మరియు కార్యకలాపాలను నిర్వహించే యంత్రం లేదా పరికరం. ఇది అనువర్తనాలను అమలు చేయడానికి రూపొందించబడింది మరియు ఇంటిగ్రేటెడ్ హార్డ్‌వేర్ మరియు సాఫ్ట్‌వేర్ భాగాలను కలపడం ద్వారా పలు రకాల పరిష్కారాలను అందిస్తుంది.

Post a Comment