ఇమెయిల్ అంటే ఏమిటి మరియు వివరించండి?

ఇమెయిల్ అంటే ఏమిటి మరియు వివరించండి?

'ఎలక్ట్రానిక్ మెయిల్' కోసం ఇమెయిల్ చిన్నది. లేఖ మాదిరిగానే, ఇది ఇంటర్నెట్ ద్వారా గ్రహీతకు పంపబడుతుంది. ఇమెయిల్‌ను స్వీకరించడానికి ఇమెయిల్ చిరునామా అవసరం మరియు ఆ చిరునామా వినియోగదారుకు ప్రత్యేకమైనది. కొంతమంది వ్యక్తులు ఇంటర్నెట్ ఆధారిత అనువర్తనాలను మరియు కొంతమంది తమ కంప్యూటర్‌లో ఇమెయిల్‌లను యాక్సెస్ చేయడానికి మరియు నిల్వ చేయడానికి ప్రోగ్రామ్‌లను ఉపయోగిస్తారు.

Post a Comment