సిస్టమ్ సాఫ్ట్‌వేర్ అంటే ఏమిటి?

సిస్టమ్ సాఫ్ట్‌వేర్ అంటే ఏమిటి?

సిస్టమ్ సాఫ్ట్‌వేర్ అనేది కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ మరియు అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్‌లను అమలు చేయడానికి రూపొందించబడిన ఒక రకమైన కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్. మేము కంప్యూటర్ సిస్టమ్‌ను లేయర్డ్ మోడల్‌గా భావిస్తే, సిస్టమ్ సాఫ్ట్‌వేర్ హార్డ్‌వేర్ మరియు యూజర్ అనువర్తనాల మధ్య ఇంటర్‌ఫేస్.

Post a Comment