సాఫ్ట్‌వేర్ సిస్టమ్ యొక్క భాగాలు:

సాఫ్ట్‌వేర్ సిస్టమ్ యొక్క భాగాలు:

నెట్‌వర్క్ మరియు ఇంటర్నెట్ సేవలు.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యొక్క హార్డ్వేర్ స్థాయి.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యొక్క తార్కిక స్థాయి.
గ్రాఫిక్స్ ఇంజిన్.
వినియోగ మార్గము.
సిస్టమ్ సేవలు.
కమాండ్ షెల్.
సిస్టమ్ యుటిలిటీస్.

Post a Comment