కీబోర్డ్ అంటే ఏమిటి?

కీబోర్డ్ అంటే ఏమిటి?

కంప్యూటర్ కీబోర్డ్ అనేది ఒక వ్యక్తికి అక్షరాలు, సంఖ్యలు మరియు ఇతర చిహ్నాలను (వీటిని కీబోర్డ్‌లోని అక్షరాలు అంటారు) కంప్యూటర్‌లోకి నమోదు చేయడానికి అనుమతించే ఇన్‌పుట్ పరికరం. ఇది కంప్యూటర్ల కోసం ఎక్కువగా ఉపయోగించే ఇన్పుట్ పరికరాలలో ఒకటి. చాలా డేటాను నమోదు చేయడానికి కీబోర్డ్‌ను ఉపయోగించడం టైపింగ్ అంటారు.

Post a Comment