డేటాబేస్ నిర్వహణ వ్యవస్థ అంటే ఏమిటి?

డేటాబేస్ నిర్వహణ వ్యవస్థ అంటే ఏమిటి?

డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ (DBMS) అనేది ఒక డేటాబేస్లో డేటాను నిర్వచించడానికి, మార్చటానికి, తిరిగి పొందటానికి మరియు నిర్వహించడానికి రూపొందించిన సాఫ్ట్‌వేర్ ప్యాకేజీ. ఒక DBMS సాధారణంగా డేటా, డేటా ఫార్మాట్, ఫీల్డ్ పేర్లు, రికార్డ్ స్ట్రక్చర్ మరియు ఫైల్ స్ట్రక్చర్ ను తారుమారు చేస్తుంది. ఈ డేటాను ధృవీకరించడానికి మరియు మార్చటానికి ఇది నియమాలను నిర్వచిస్తుంది.

Post a Comment