How to say [ good morning ] in Bulgarian Language ( Bulgaria and parts of Greece, Romania, Moldova, and Ukraine )

 How to say [ good morning ] in Bulgarian Language ( Bulgaria and parts of Greece, Romania, Moldova, and Ukraine )Peoples are searching How to say [ good morning ] in Bulgarian Language ( Bulgaria , South Slavic and Southeastern Europe ) Bulgarian Language is a South Slavic language spoken in Southeastern Europe, primarily in Bulgaria. It is the language of the Bulgarians. according to the report 8 million native speakers in  Bulgarian language  globally .

It is the official language of Bulgaria, and since 2007 has been among the official languages of the European Union. It is also spoken by minorities in several other countries.

The first mention of the language as the "Bulgarian language" instead of the "Slavonic language" comes in the work of the Greek clergy of the Archbishopric of Ohrid in the 11th century.

Bulgarian was the first "Slavic" language attested in writing.Bulgarian is the official language in Bulgaria and is spoken in 3 more countries as mother tongue by a part of the population. 


People are searching Как се казва [ добро утро ] на български език ( България , южнославянски и югоизточна Европа ) Българският език е южнославянски език, който се говори в югоизточна Европа, предимно в България. Това е езикът на българите. според доклада 8 милиона носители на български език в световен мащаб .

Той е официалният език на България, а от 2007 г. е сред официалните езици на Европейския съюз. Говори се и от малцинства в няколко други страни.

Първото споменаване на езика като "български език" вместо "славянски език" е в делото на гръцкото духовенство на Охридската архиепископия през 11 век.

Българският е първият "славянски" език, засвидетелстван писмено. Българският е официалният език в България и се говори в още 3 държави като майчин език от част от населението.Good = добре


Morning = Сутрин


Good Morning = Добро утроGood Morning Image In Bulgarian Language
Good Morning Image In Bulgarian Language
FAQ about good morning in Bulgarian LanguageQ. How to say good morning in Bulgarian Language ?

- Добро утро
Q. How many native speakers of Bulgarian language ?

-Approx  5.5 million native speakers in  Bulgarian language worldwide . 
Q. Who created Bulgarian language ?

Saints Cyril and Methodius In 886 AD, the Bulgarian Empire introduced the Glagolitic alphabet which was devised by the Saints Cyril and Methodius in the 850sQ. How many old Bulgarian language ?

The history of Bulgarian is divided into three periods: 

(1) Old Bulgarian, 9th–11th century  

(2) Middle Bulgarian, 12th–16th century

(3) Modern Bulgarian, from the 16th century to the present.


ЧЗВ за добро утро на български езикQ. Как се казва добро утро на български език?

- Добро утро
Q. Колко са носителите на български език?

-Приблизително 5,5 милиона носители на български език по света.
В. Кой е създател на българския език?

- Свети Кирил и Методий През 886 г. сл. н. е. Българското царство въвежда глаголицата, която е създадена от Светите Кирил и Методий през 850-те годиниQ. Колко старобългарски език?
- Историята на България се дели на три периода:
(1) Старобългарски, 9–11 век
(2) Среднобългарски, 12–16 век
(3) Новобългарски, от 16 век до наши дни.


How to Say Good Morning in Odia Language

How to say good Morning in Maori Language   

How to Say Good Morning in Malagasy Language  

How to say good morning in Mizo Language  

How to Say Good Morning in Malay Language

How to Say Good Morning in Malayalam Language

 

How to Say Good Morning in Dogri Language   

How to Say Good Morning in Lingala Language  

How to Say Good Morning in Maithili Language   

How to Say Good Morning in Luganda Language  

How to say good morning in Lao Language  

 How to Say Good Morning in Igbo Language 

How to Say Good Morning in Ewe Language 

How to Say Good Morning in Frisian Language  

How to Say Good Morning in Guarani Language  

How to Say Good Morning in Hmong Language 

How to Say Good Morning in Hawaiian Language

 How to Say Good Morning in Hausa Language

How to Say Good Morning in Corsican Language

How to Say Good Morning in Ilocano Language  

How to Say Good Morning in Krio Language 

How to Say Good Morning in Kyrgyz Language 

How to say Good morning in Kurdish Language 

How to Say Good Morning in Gujarati Language 

How to say good morning in French 

How to Say Good Morning in Mongolian Language 

How to Say Good Morning in Nepali Language

How to say good morning in Oromo Language
 How to Say Good Morning in Pashto Language 

How to Say Good Morning in Persian Language 

How to Say Good Morning in Quechua Language 

How to Say Good Morning in Samon Language 

How to Say Good Morning in Scots Gaelic Language
How to Say Good Morning in Dhivehi Language
How to Say Good Morning in Sanskrit Language 

How to Say Good Morning in Sepedi Language 

How to Say Good Morning in Sesotho Language 

How to Say Good Morning in Shona Language 

How to Say Good Morning in Sindhi Language
How to Say Good Morning in Sinhala Language 

How to Say Good Morning in Spanish Language 
How to say Good morning in Sundanese Language 

 How to say good morning in Tajik Language 

How to Say Good Morning in Tamil Language 

How to Say Good Morning in Telugu Language 

How to Say Good Morning in Marathi Language 

How to Say Good Morning in Thai Language 

 How to Say Good Morning in Tigrinya Language 

How to Say Good Morning in Tsonga Language 

How to Say Good Morning in Turkish Language

How to say good morning  in Turkmen Language 

How to Wish Happy Birthday in Different languages
How to Say Good Morning in Twi Language 

How to Say Good Morning in Urdu Language 

How to Say Good Morning in Uyghur Language 

How to say Good morning in Punjabi Language
How to Say Good Morning in Uzbek Language 

How to say Good morning in Welsh Language
 How to Say Good Morning in Yoruba Language

How to Say Good Morning in Zulu Language 

How to Say Good Morning in Myanmar Language 

How to Say Good Morning in Italian Language 

How to say good morning in Afrikaans language 

How to Say Good Morning in Belarusian Language  

How to Say Good Morning in Basque Language

How to Say Good Morning in Azerbaijani Language 

How to Say Good Morning in Armenian Language 

How to say good morning in Albanian language 

How to Say Good Morning in Danish Language 

How to Say Good Morning in Dutch Language 

How to Say Good Morning in Czech Language 

How to Say Good Morning in Bosnian Language 

How to Say Good Morning in Croatian Language
How to Say Good Morning in Haitian Creole Language

How to Say Good Morning in Greek Language 

How to Say Good Morning in German Language 

 How to say good morning in Bulgarian Language 

How to Say Good Morning in Esperanto Language 

How to Say Good Morning in Polish Language 

How to Say Good Morning in Norwegian Language

 How to Say Good Morning in Maltese Language 

How to Say Good Morning in Macedonian Language 

How to Say Good Morning in Lithuanian Language 

How to say good morning in Latvian Language 

How to Say Good Morning in Latin Language

How to say good morning  in Japanese Language 

How to Say Good Morning in Irish Language 

How to say good morning in Cebuano Language 

How to say good morning in Indonesian Language 

How to Say Good Morning in Catalan Language 

How to say good morning in Icelandic Language 

How to say  good morning in Hungarian Language

How to Say Good Morning Javanese Language 

How to Say Good Morning in Kannada Language 

How to Say Good Morning in Kazakh Language 

 How to Say Good Morning in Arabic Language 

How to Say Good Morning in Khmer Language 

How to Say Good Morning in Konkani Language

How to Say Good Morning in Korean Language 

How to Say Good Morning in Chinese Language 

How to Say Good Morning in Aymara Language

How to Say Good Morning in Bambara Language 

How to Say Good Morning in Bengali Language 

How to Say Good Morning in Amharic Language 

Post a Comment

Previous Post Next Post