How to say [ good morning ] in Dhivehi Language ( Divehi or Maldivian and Indo-Aryan Language )

 How to say [ good morning ] in Dhivehi Language ( Divehi or Maldivian and Indo-Aryan Language )


Peoples are searching for How to say [ good morning ] in Dhivehi Language ( Divehi or Maldivian and Indo-Aryan Language ) Dhivehi Language is an Indo-Aryan language. Maldivian also known by its endonym Dhivehi or Divehi. According to report 34 millions native speakers in Dhivehi language globally.


Maldivian is the official language of the Maldives and a semi-official language in the union territory of Lakshadweep, India.


Dhivehi, the local Maldivian language is unique to the archipelago. It's an Indo-Aryan language descended mainly from the Sri Lankan language, Sinhala with various words and grammar adapted from other cultures that have visited or used the islands as anchorage.


Dhivehi is an Indo-Aryan language derived from the Sinhalese language of Sri Lanka. Despite the countries' close proximity to one another, Maldivians and Sri Lankans do not always understand each other.

Wilhelm Geiger, a German linguist who undertook the first research on Maldivian linguistics in the early 20th century, also called the language Divehi.
މީހުން ހޯދަމުން ދަނީ ކިހިނެއް ބުނާނީ [ ހެޔޮ ހެނދުނާ ] ދިވެހި ބަހުން
( ދިވެހީ ނުވަތަ މޯލްޑިވިއަން އަދި އިންޑޯ-އާރިއަން ބަސް ) ދިވެހި ބަހަކީ އިންޑޯ-އާރިއަން ބަހެކެވެ. 


މޯލްޑިވިއަން ބަހުން ވެސް ކިޔަނީ އޭގެ އެންޑޯނިމް ދިވެހީ ނުވަތަ ދިވެހީ އެވެ. ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން ދުނިޔޭގައި ދިވެހިބަހުން ދިވެހިބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ 34 މިލިއަން މީހުން…


މޯލްޑިވިއަން އަކީ މޯލްޑިވްސްގެ ރަސްމީ ބަހާއި އިންޑިއާގެ ޔޫނިއަން ޓެރިޓަރީ ލަކްޝަދީޕްގެ ސެމީ ރަސްމީ ބަހެކެވެ. 


ދިވެހި
، ދިވެހި މޯލްޑިވިއަން ބަހަކީ ޖަޒީރާ ރަށްތަކަށް ޚާއްޞަ ބަހެކެވެ. އެއީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ބަހުން އުފެދިފައިވާ އިންޑޯ-އާރިއަން ބަހެއް، ސިންގަޅަ ބަހުގެ އެކި ބަސްތަކާއި ގުރަމަރީތައް އެ ޖަޒީރާތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ނަކަލެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ އެހެން ސަގާފަތްތަކުން ތަރުތީބުކޮށްފައިވާ ބަހެކެވެ.


ދިވެހީ އަކީ ރާއްޖޭގެ ސިންގަޅަ ބަހުން އުފެދިފައިވާ އިންޑޯ-އާރިއަން ބަހެކެވެ. ގައުމުތައް އެކަކު އަނެކަކާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮތް ނަމަވެސް މޯލްޑިވިއަން މީހުންނާއި ލަންކާ މީހުން އަބަދު އެކަކު އަނެކަކަށް ނުވިސްނެ އެވެ.


20 ވަނަ ގަރުނުގެ ކުރީކޮޅު މޯލްޑިވިއަން ލިންގުއިސްޓިކްސްއާ ބެހޭ ގޮތުން ފުރަތަމަ ދިރާސާ ކުރެއްވި ޖަރުމަނު ބަހުގެ ޢިލްމުވެރިއެއް ކަމަށްވާ ވިލްހެލްމް ގޭގަރ، މި ބަހަށް ވެސް ކިޔާފައިވަނީ ދިވެހީ އެވެ.


Good = ރަނގަޅު

Morning = ހެނދުނު

Good Morning = ބާއްޖެވެރި ހެނދުނެއް


Good Morning Image In Dhivehi Language
Good Morning Image In Dhivehi LanguageFAQ about good morning in Dhivehi Language


Q. How to say good morning in Dhivehi language ?

ބާއްޖެވެރި ހެނދުނެއް


Q. How to say good morning in Maldivian and Indo-Aryan Language ?

ބާއްޖެވެރި ހެނދުނެއް


Q. How many native speakers in Dhivehi language ?

- 34 millions native speakers in Dhivehi language globally wide.


Q. Who invented Dhivehi language ?

Wilhelm Geiger, a German linguist who undertook the first research on Maldivian linguistics in the early 20th century, also called the language Divehi.


Q. What is the origin of Dhivehi language ?

- The origin of Dhivehi is an Indo-Aryan language derived from the Sinhalese language of Sri Lanka. Despite the countries' close proximity to one another, Maldivians and Sri Lankans do not always understand each other. While Dhivehi is the national language of the Maldives, many Maldivians also speak and understand English.
ދިވެހިބަހުން ހެނދުނުގެ ހެޔޮއެދުންތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރެވޭ ސުވާލުތައް


ސ.ދިވެހި ބަހުން ހެޔޮ ހެނދުނާ ކިޔާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

ބާއްޖެވެރި ހެނދުނެއް


ސުވާލު: މޯލްޑިވިއަން އަދި އިންޑޯ-އާރިއަން ބަހުން ހެޔޮ ހެނދުނާ ކިޔާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

ބާއްޖެވެރި ހެނދުނެއް


ސ.ދިވެހިބަހުން ދިވެހިބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ ކިތައް މީހުން ހެއްޔެވެ؟

- ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ދިވެހިބަހުން ދިވެހިބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ 34 މިލިއަން މީހުން.


ސ.ދިވެހި ބަސް އީޖާދުކުރީ ކޮންބައެއް ހެއްޔެވެ؟


- 20 ވަނަ ގަރުނުގެ ކުރީކޮޅު މޯލްޑިވިއަން ލިންގުއިސްޓިކްސްއާ ބެހޭ ގޮތުން ފުރަތަމަ ދިރާސާ ކުރެއްވި ޖަރުމަނު ބަހުގެ ޢިލްމުވެރިއެއް ކަމަށްވާ ވިލްހެލްމް ގޭގަރ، މި ބަހަށް ވެސް ކިޔަނީ ދިވެހީ އެވެ.


ސުވާލު: ދިވެހި ބަހުގެ އަސްލަކީ ކޮބައިތޯ ؟

- ދިވެހި ބަހުގެ އަސްލަކީ ރާއްޖޭގެ ސިންގަޅަ ބަހުން އުފެދިފައިވާ އިންޑޯ-އާރިއަން ބަހެކެވެ. ގައުމުތައް އެކަކު އަނެކަކާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮތް ނަމަވެސް މޯލްޑިވިއަން މީހުންނާއި ލަންކާ މީހުން އަބަދު އެކަކު އަނެކަކަށް ނުވިސްނެ އެވެ. ދިވެހި ބަހަކީ މޯލްޑިވްސްގެ ޤައުމީ ބަހަށް ވާއިރު، ގިނަ މޯލްޑިވިއަނުންވެސް އިނގިރޭސި ބަހުން ވާހަކަ ދައްކައި، ވިސްނޭނެއެވެ.How to Say Good Morning in Odia Language

How to say good Morning in Maori Language   

How to Say Good Morning in Malagasy Language  

How to say good morning in Mizo Language  

How to Say Good Morning in Malay Language

How to Say Good Morning in Malayalam Language

 

How to Say Good Morning in Dogri Language   

How to Say Good Morning in Lingala Language  

How to Say Good Morning in Maithili Language   

How to Say Good Morning in Luganda Language  

How to say good morning in Lao Language  

 How to Say Good Morning in Igbo Language 

How to Say Good Morning in Ewe Language 

How to Say Good Morning in Frisian Language  

How to Say Good Morning in Guarani Language  

How to Say Good Morning in Hmong Language 

How to Say Good Morning in Hawaiian Language

 How to Say Good Morning in Hausa Language

How to Say Good Morning in Corsican Language

How to Say Good Morning in Ilocano Language  

How to Say Good Morning in Krio Language 

How to Say Good Morning in Kyrgyz Language 

How to say Good morning in Kurdish Language 

How to Say Good Morning in Gujarati Language 

How to say good morning in French 

How to Say Good Morning in Mongolian Language 

How to Say Good Morning in Nepali Language

How to say good morning in Oromo Language
 How to Say Good Morning in Pashto Language 

How to Say Good Morning in Persian Language 

How to Say Good Morning in Quechua Language 

How to Say Good Morning in Samon Language 

How to Say Good Morning in Scots Gaelic Language
How to Say Good Morning in Dhivehi Language
How to Say Good Morning in Sanskrit Language 

How to Say Good Morning in Sepedi Language 

How to Say Good Morning in Sesotho Language 

How to Say Good Morning in Shona Language 

How to Say Good Morning in Sindhi Language
How to Say Good Morning in Sinhala Language 

How to Say Good Morning in Spanish Language 
How to say Good morning in Sundanese Language 

 How to say good morning in Tajik Language 

How to Say Good Morning in Tamil Language 

How to Say Good Morning in Telugu Language 

How to Say Good Morning in Marathi Language 

How to Say Good Morning in Thai Language 

 How to Say Good Morning in Tigrinya Language 

How to Say Good Morning in Tsonga Language 

How to Say Good Morning in Turkish Language

How to say good morning  in Turkmen Language 

How to Wish Happy Birthday in Different languages
How to Say Good Morning in Twi Language 

How to Say Good Morning in Urdu Language 

How to Say Good Morning in Uyghur Language 

How to say Good morning in Punjabi Language
How to Say Good Morning in Uzbek Language 

How to say Good morning in Welsh Language
 How to Say Good Morning in Yoruba Language

How to Say Good Morning in Zulu Language 

How to Say Good Morning in Myanmar Language 

How to Say Good Morning in Italian Language 

How to say good morning in Afrikaans language 

How to Say Good Morning in Belarusian Language  

How to Say Good Morning in Basque Language

How to Say Good Morning in Azerbaijani Language 

How to Say Good Morning in Armenian Language 

How to say good morning in Albanian language 

How to Say Good Morning in Danish Language 

How to Say Good Morning in Dutch Language 

How to Say Good Morning in Czech Language 

How to Say Good Morning in Bosnian Language 

How to Say Good Morning in Croatian Language
How to Say Good Morning in Haitian Creole Language

How to Say Good Morning in Greek Language 

How to Say Good Morning in German Language 

 How to say good morning in Bulgarian Language 

How to Say Good Morning in Esperanto Language 

How to Say Good Morning in Polish Language 

How to Say Good Morning in Norwegian Language

 How to Say Good Morning in Maltese Language 

How to Say Good Morning in Macedonian Language 

How to Say Good Morning in Lithuanian Language 

How to say good morning in Latvian Language 

How to Say Good Morning in Latin Language

How to say good morning  in Japanese Language 

How to Say Good Morning in Irish Language 

How to say good morning in Cebuano Language 

How to say good morning in Indonesian Language 

How to Say Good Morning in Catalan Language 

How to say good morning in Icelandic Language 

How to say  good morning in Hungarian Language

How to Say Good Morning Javanese Language 

How to Say Good Morning in Kannada Language 

How to Say Good Morning in Kazakh Language 

 How to Say Good Morning in Arabic Language 

How to Say Good Morning in Khmer Language 

How to Say Good Morning in Konkani Language

How to Say Good Morning in Korean Language 

How to Say Good Morning in Chinese Language 

How to Say Good Morning in Aymara Language

How to Say Good Morning in Bambara Language 

How to Say Good Morning in Bengali Language 

How to Say Good Morning in Amharic Language 

Post a Comment

Previous Post Next Post