How to say [ good morning ] Javanese Language ( Basa Jawa and Malayo-Polynesian Language )

 How to say [ good morning ] Javanese Language ( Basa Jawa and Malayo-Polynesian Language )Peoples are searching for How to say [ good morning ] Javanese Language ( Basa Jawa and Malayo-Polynesian Language ) Javanese Language is a Malayo-Polynesian language spoken by the Javanese peoples. According to report 90 millions native speakers in Javanese language globally.

Javanese is designated as the official language of the Special Region of Yogyakarta under Yogyakarta Special Region Regulation Number 2 of 2021.

Javanese language, member of the Western, or Indonesian, branch of the Austronesian (Malayo-Polynesian) language family, spoken as a native language by more than 68 million persons living primarily on the island of Java.

Javanese are of Austronesian origins whose ancestors are thought to have originated in Taiwan and migrated through the Philippines to reach Java between 1,500 BC and 1,000BC.
Wong-wong padha golek Cara ngucapake [ selamat pagi ] Basa Jawa ( Basa Jawa lan Bahasa Malayo-Polinesia ) Basa Jawa iku basa Malayo-Polinesia sing dituturake dening masyarakat Jawa. Miturut laporan 90 yuta penutur asli ing basa Jawa ing saindenging jagad.


Basa Jawa ditetepake dadi basa resmi Daerah Istimewa Yogyakarta miturut Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021.


Basa Jawa, anggota saka Western, utawa Indonesia, cabang saka kulawarga basa Austronesia (Malayo-Polinesia), digunakake minangka basa asli dening luwih saka 68 yuta wong sing manggon utamané ing pulo Jawa.


Wong Jawa iku asale saka Austronesia sing dikira leluhure asale saka Taiwan, lan migrasi liwat Filipina nganti tekan Jawa antarane taun 1.500 SM nganti 1.000 SM.Good = apik

Morning = Enjing

Good Morning = Sugeng enjang


Good Morning Image In Javanese Language
Good Morning Image In Javanese Language

FAQ about good morning in Javanese Language 


Q. How to say good morning in Javanese language ?

Sugeng enjang


Q. How to say good morning in Malayo-Polynesian language ?

Sugeng enjang


Q. How many native speakers in Javanese language ?

- 90 millions native speakers in Javanese language globally wide.


Q. When was Javanese language invented ?

The earliest attested form of Old Javanese can be found on the Sukabumi inscription, which dates from 804 CE. Between the 9th and the 15th century, this form of Javanese flourished in the island of Java.


Q. Where is the Javanese language originate ?

Javanese, Indonesian Orang Jawa, largest ethnic group in Indonesia, concentrated on the island of Java and numbering about 85 million in the early 21st century. The Javanese language belongs to the Austronesian (Malayo-Polynesian) family.

Pitakonan Paling Sering bab sugeng enjang ing basa Jawa


P. Kepiye carane ngucapake selamat esuk nganggo basa Jawa?

-Sugeng enjang


P. Kepiye carane ngucapake selamat esuk ing basa Malayo-Polinesia?

-Sugeng enjang


P. Pinten cacahipun penutur basa Jawi ?

- 90 yuta penutur asli ing basa Jawa ing saindenging jagad.


P. Kapan basa Jawa ditemokaké ?

- Wujud basa Jawa Kuna sing paling wiwitan bisa ditemokaké ing prasasti Sukabumi, sing ana ing taun 804 M. Antarane abad 9 nganti 15, wujud basa Jawa iki ngrembaka ing pulo Jawa.


P. Basa Jawa asale saka ngendi ?

- Wong Jawa, Orang Jawa Indonesia, kelompok ètnis paling gedhé ing Indonésia, konsentrasi ing pulo Jawa lan cacahé watara 85 yuta ing wiwitan abad kaping 21. Basa Jawa kalebu kulawarga Austronesia (Malayo-Polinesia).

How to Say Good Morning in Odia Language

How to say good Morning in Maori Language   

How to Say Good Morning in Malagasy Language  

How to say good morning in Mizo Language  

How to Say Good Morning in Malay Language

How to Say Good Morning in Malayalam Language

 

How to Say Good Morning in Dogri Language   

How to Say Good Morning in Lingala Language  

How to Say Good Morning in Maithili Language   

How to Say Good Morning in Luganda Language  

How to say good morning in Lao Language  

 How to Say Good Morning in Igbo Language 

How to Say Good Morning in Ewe Language 

How to Say Good Morning in Frisian Language  

How to Say Good Morning in Guarani Language  

How to Say Good Morning in Hmong Language 

How to Say Good Morning in Hawaiian Language

 How to Say Good Morning in Hausa Language

How to Say Good Morning in Corsican Language

How to Say Good Morning in Ilocano Language  

How to Say Good Morning in Krio Language 

How to Say Good Morning in Kyrgyz Language 

How to say Good morning in Kurdish Language 

How to Say Good Morning in Gujarati Language 

How to say good morning in French 

How to Say Good Morning in Mongolian Language 

How to Say Good Morning in Nepali Language

How to say good morning in Oromo Language
 How to Say Good Morning in Pashto Language 

How to Say Good Morning in Persian Language 

How to Say Good Morning in Quechua Language 

How to Say Good Morning in Samon Language 

How to Say Good Morning in Scots Gaelic Language
How to Say Good Morning in Dhivehi Language
How to Say Good Morning in Sanskrit Language 

How to Say Good Morning in Sepedi Language 

How to Say Good Morning in Sesotho Language 

How to Say Good Morning in Shona Language 

How to Say Good Morning in Sindhi Language
How to Say Good Morning in Sinhala Language 

How to Say Good Morning in Spanish Language 
How to say Good morning in Sundanese Language 

 How to say good morning in Tajik Language 

How to Say Good Morning in Tamil Language 

How to Say Good Morning in Telugu Language 

How to Say Good Morning in Marathi Language 

How to Say Good Morning in Thai Language 

 How to Say Good Morning in Tigrinya Language 

How to Say Good Morning in Tsonga Language 

How to Say Good Morning in Turkish Language

How to say good morning  in Turkmen Language 

How to Wish Happy Birthday in Different languages
How to Say Good Morning in Twi Language 

How to Say Good Morning in Urdu Language 

How to Say Good Morning in Uyghur Language 

How to say Good morning in Punjabi Language
How to Say Good Morning in Uzbek Language 

How to say Good morning in Welsh Language
 How to Say Good Morning in Yoruba Language

How to Say Good Morning in Zulu Language 

How to Say Good Morning in Myanmar Language 

How to Say Good Morning in Italian Language 

How to say good morning in Afrikaans language 

How to Say Good Morning in Belarusian Language  

How to Say Good Morning in Basque Language

How to Say Good Morning in Azerbaijani Language 

How to Say Good Morning in Armenian Language 

How to say good morning in Albanian language 

How to Say Good Morning in Danish Language 

How to Say Good Morning in Dutch Language 

How to Say Good Morning in Czech Language 

How to Say Good Morning in Bosnian Language 

How to Say Good Morning in Croatian Language
How to Say Good Morning in Haitian Creole Language

How to Say Good Morning in Greek Language 

How to Say Good Morning in German Language 

 How to say good morning in Bulgarian Language 

How to Say Good Morning in Esperanto Language 

How to Say Good Morning in Polish Language 

How to Say Good Morning in Norwegian Language

 How to Say Good Morning in Maltese Language 

How to Say Good Morning in Macedonian Language 

How to Say Good Morning in Lithuanian Language 

How to say good morning in Latvian Language 

How to Say Good Morning in Latin Language

How to say good morning  in Japanese Language 

How to Say Good Morning in Irish Language 

How to say good morning in Cebuano Language 

How to say good morning in Indonesian Language 

How to Say Good Morning in Catalan Language 

How to say good morning in Icelandic Language 

How to say  good morning in Hungarian Language

How to Say Good Morning Javanese Language 

How to Say Good Morning in Kannada Language 

How to Say Good Morning in Kazakh Language 

 How to Say Good Morning in Arabic Language 

How to Say Good Morning in Khmer Language 

How to Say Good Morning in Konkani Language

How to Say Good Morning in Korean Language 

How to Say Good Morning in Chinese Language 

How to Say Good Morning in Aymara Language

How to Say Good Morning in Bambara Language 

How to Say Good Morning in Bengali Language 

How to Say Good Morning in Amharic Language 


Post a Comment

Previous Post Next Post