How to say [ good morning ] in Latvian Language ( Lettish and Baltic Language )

 How to say [ good morning ] in Latvian Language ( Lettish and Baltic Language )


Peoples are searching for How to say [ good morning ] in Latvian Language ( Lettish and Baltic Language ) Latvian Language is known as Lettish is an Eastern Baltic language belonging to the Baltic branch of the Indo-European language spoken in the Baltic region. According to report 2 millions native speakers in Latvian language.

Latvian language, also called Lettish, Latvian Latviesu Valoda, East Baltic language spoken primarily in Latvia, where it has been the official language since 1918. It belongs to the Baltic branch of the Indo-European family of languages.

Latvian as a distinct language emerged over several centuries from the language spoken by the ancient Latgalian tribe assimilating the languages of other neighbouring Baltic tribes Curonian, Semigallian and Selonian.
Latvian, a Roman Catholic catechism and a Lutheran catechism, both written in Gothic script, date from the 16th century.

Union.The first Latvian dictionary Lettus compiled by Georg Mancelius was published in 1638.
The first grammar of the Latvian language is a short “Manual on the Latvian language” published in 1644 in Riga.


Tautas meklē Kā sacīt [ labrīt ] latviešu valodā ( Lettu un baltu valoda ) Latviešu valoda ir pazīstama kā Lettu valoda ir austrumbaltu valoda, kas pieder pie Baltijas reģionā runātās indoeiropiešu valodas baltu atzara. Pēc ziņojuma 2 miljoniem latviešu valodā runā dzimtā valoda.

Latviešu valoda, saukta arī par latviešu valodu, latviešu latviešu valoda, austrumbaltu valoda, ko galvenokārt runā Latvijā, kur tā ir valsts valoda kopš 1918. gada. Tā pieder pie indoeiropiešu valodu saimes baltu atzara.

Latviešu valoda kā atsevišķa valoda radās vairāku gadsimtu laikā no senās latgaļu cilts valodas, asimilējot citu kaimiņu baltu cilšu valodas – kuršu, zemgaļu un sēļu.
Latviešu, Romas katoļu katehisms un luterāņu katehisms, abi rakstīti gotiskā rakstībā, ir datēti ar 16. gs.

Savienība.Pirmā Georga Mancēliusa sastādītā latviešu vārdnīca Lettus tika izdota 1638. gadā.
Pirmā latviešu valodas gramatika ir īsa “Rokasgrāmata par latviešu valodu”, kas izdota 1644. gadā Rīgā.


Good = Labi

Morning = Rīts

Good Morning = Labrīt


Good Morning Image In Latvian Language
Good Morning Image In Latvian Language
FAQ about good morning in Latvian LanguageQ. How to say good morning in Latvian language ?

LabrītQ. How to say good morning in Lettish and Baltic Language ?

LabrītQ. How many native speakers in Latvian language ?

- 2 millions native speakers in Latvian language globally wide.Q. What are the origin of Latvian language ?

- The origin of Latvian, rooted in Sanskrit and an Indo-European past, one of Europe's most ancient languages, shares a common bond only with Lithuanian.


 
Q Who invented Latvian language ?

Latvian as a distinct language emerged over several centuries from the language spoken by the ancient Latgalian tribe assimilating the languages of other neighbouring Baltic tribes Curonian, Semigallian and Selonian Latvian, a Roman Catholic catechism and a Lutheran catechism, both written in Gothic script, date from the 16th century.

BUJ par labrīt latviešu valodāJ. Kā pateikt labrīt latviešu valodā?

- LabrītJ. Kā nosacīt labrīt latviešu un baltu valodā?

- LabrītJ. Cik latviešu valodai ir dzimtā valoda?

- 2 miljoni latviešu valodā runājošo visā pasaulē.J. Kāda ir latviešu valodas izcelsme?

- Latviešu valodas izcelsmi, kas sakņojas sanskritā un indoeiropiešu pagātnē, vienu no senākajām Eiropas valodām, vieno tikai ar lietuviešu valodu.


 
J Kas izgudroja latviešu valodu?

- Latviešu valoda kā atsevišķa valoda radās vairāku gadsimtu laikā no senās latgaļu cilts valodas, asimilējot citu kaimiņu baltu cilšu kuršu, zemgaļu un sēļu latviešu valodas, Romas katoļu katehisma un luterāņu katehisma, kas abi rakstīti gotiskajā rakstībā, datums no 16. gs.


How to Say Good Morning in Odia Language

How to say good Morning in Maori Language   

How to Say Good Morning in Malagasy Language  

How to say good morning in Mizo Language  

How to Say Good Morning in Malay Language

How to Say Good Morning in Malayalam Language

 

How to Say Good Morning in Dogri Language   

How to Say Good Morning in Lingala Language  

How to Say Good Morning in Maithili Language   

How to Say Good Morning in Luganda Language  

How to say good morning in Lao Language  

 How to Say Good Morning in Igbo Language 

How to Say Good Morning in Ewe Language 

How to Say Good Morning in Frisian Language  

How to Say Good Morning in Guarani Language  

How to Say Good Morning in Hmong Language 

How to Say Good Morning in Hawaiian Language

 How to Say Good Morning in Hausa Language

How to Say Good Morning in Corsican Language

How to Say Good Morning in Ilocano Language  

How to Say Good Morning in Krio Language 

How to Say Good Morning in Kyrgyz Language 

How to say Good morning in Kurdish Language 

How to Say Good Morning in Gujarati Language 

How to say good morning in French 

How to Say Good Morning in Mongolian Language 

How to Say Good Morning in Nepali Language

How to say good morning in Oromo Language
 How to Say Good Morning in Pashto Language 

How to Say Good Morning in Persian Language 

How to Say Good Morning in Quechua Language 

How to Say Good Morning in Samon Language 

How to Say Good Morning in Scots Gaelic Language
How to Say Good Morning in Dhivehi Language
How to Say Good Morning in Sanskrit Language 

How to Say Good Morning in Sepedi Language 

How to Say Good Morning in Sesotho Language 

How to Say Good Morning in Shona Language 

How to Say Good Morning in Sindhi Language
How to Say Good Morning in Sinhala Language 

How to Say Good Morning in Spanish Language 
How to say Good morning in Sundanese Language 

 How to say good morning in Tajik Language 

How to Say Good Morning in Tamil Language 

How to Say Good Morning in Telugu Language 

How to Say Good Morning in Marathi Language 

How to Say Good Morning in Thai Language 

 How to Say Good Morning in Tigrinya Language 

How to Say Good Morning in Tsonga Language 

How to Say Good Morning in Turkish Language

How to say good morning  in Turkmen Language 

How to Wish Happy Birthday in Different languages
How to Say Good Morning in Twi Language 

How to Say Good Morning in Urdu Language 

How to Say Good Morning in Uyghur Language 

How to say Good morning in Punjabi Language
How to Say Good Morning in Uzbek Language 

How to say Good morning in Welsh Language
 How to Say Good Morning in Yoruba Language

How to Say Good Morning in Zulu Language 

How to Say Good Morning in Myanmar Language 

How to Say Good Morning in Italian Language 

How to say good morning in Afrikaans language 

How to Say Good Morning in Belarusian Language  

How to Say Good Morning in Basque Language

How to Say Good Morning in Azerbaijani Language 

How to Say Good Morning in Armenian Language 

How to say good morning in Albanian language 

How to Say Good Morning in Danish Language 

How to Say Good Morning in Dutch Language 

How to Say Good Morning in Czech Language 

How to Say Good Morning in Bosnian Language 

How to Say Good Morning in Croatian Language
How to Say Good Morning in Haitian Creole Language

How to Say Good Morning in Greek Language 

How to Say Good Morning in German Language 

 How to say good morning in Bulgarian Language 

How to Say Good Morning in Esperanto Language 

How to Say Good Morning in Polish Language 

How to Say Good Morning in Norwegian Language

 How to Say Good Morning in Maltese Language 

How to Say Good Morning in Macedonian Language 

How to Say Good Morning in Lithuanian Language 

How to say good morning in Latvian Language 

How to Say Good Morning in Latin Language

How to say good morning  in Japanese Language 

How to Say Good Morning in Irish Language 

How to say good morning in Cebuano Language 

How to say good morning in Indonesian Language 

How to Say Good Morning in Catalan Language 

How to say good morning in Icelandic Language 

How to say  good morning in Hungarian Language

How to Say Good Morning Javanese Language 

How to Say Good Morning in Kannada Language 

How to Say Good Morning in Kazakh Language 

 How to Say Good Morning in Arabic Language 

How to Say Good Morning in Khmer Language 

How to Say Good Morning in Konkani Language

How to Say Good Morning in Korean Language 

How to Say Good Morning in Chinese Language 

How to Say Good Morning in Aymara Language

How to Say Good Morning in Bambara Language 

How to Say Good Morning in Bengali Language 

How to Say Good Morning in Amharic Language 

Post a Comment

Previous Post Next Post